Fråga som om du bjuder in att vandra i en park tillsammans, inte i en trång korridor – om öppna och stängda frågor

Öppna frågor är ett fint sätt att visa att vi lyssnar, vill veta mer och är nyfikna på personen. Stängda frågor är frågor som kan besvaras med ett ord: ja, nej, röd, Örebro, tjugotre. Vi vet redan att öppna frågor är någonting som gör bra saker med ett samtal och många vet också att vi skulle behöva bli bättre på det. Ibland. Eller ofta.

Stängda frågor

Stängda frågor kan ha sitt syfte. Du behöver kontrollera någonting eller kanske följer en manual där du behöver ställa frågor och få konkreta svar, tänk dig ett första samtal med en anställd. Det vore konstigt om du frågade öppet kring vilken adress personen har, bankkonto och liknande.

Många jag träffar jobbar inom socialt arbete, arbetsförmedling, jobboachning eller projekt med människor i någon form av utanförskap. Ibland är första mötet eller mötena tillägnade just dessa typer av frågor. Standardiserade formulär med standardiserade frågor och inte stort utrymme till svar. Det är okej och måste så kanske förbli.

Jag kommer senare skriva om hur det går att få in mer MI och MI-anda med autonomi, egenmakt och öppna frågor även i dessa typer av samtal. En bra start redan nu är att läsa inlägget om att informera i dialog.

Ibland är det bara så att du hamnar där, i fler stängda frågor än öppna. Kanske märker du det, eller så gör du det inte. Du märker det säkerligen utifrån de svar du får i samtalet. De gånger du exempelvis upplever att det är kortfattade, avhuggna svar eller att det är du som får kämpa för att föra samtalet framåt. Stanna upp och tänk efter lite, har du hamnat i fråge-svarsfällan?

Stängda frågor kan ser ut såhär:

Hade du en bra dag?
Vilket väder är det?
Hur många sidor har du läst?
Hur gammal är du?

Öppna frågor

Öppna frågor är frågor eller formuleringar som ger möjlighet för längre svar och ofta börjar med när, vad, hur, vem och vad. Genom öppna frågor stimulerar vi att personen vill och kan berätta mer. Och du lär mer om personen.

Exempel på öppna frågor:

Kan du berätta, hur såg din dag i skolan ut?
Vill du beskriva vad som hände sen?
Vad tänker du kring boken du läser?

Om frågor vore en dörr

Låt oss ta en stund att visualisera. Låt oss säga att en fråga är en dörr. Du leder personen fram till en dörr och öppnar dörren genom att ställa en fråga. En stängd fråga blir egentligen ett val av ett antal alternativ. Dörren som öppnas leder till två eller några korridorer som personen kan välja.

En öppen fråga har inte samma styrning och det är personen som svarar som har tolkningsutrymme att välja sitt svar mer fritt. Dörren öppnas och det finns inga korridorer eller utstakade vägar. Det som ni står inför är ett öppet rum eller varför inte en park? Du ställer en öppen fråga och personen kliver genom dörren leder själv vägen fram i parken. Dennes associationer tar er fram. Kanske hamnar ni långt in i grönskan eller i utkanten, vid en turkos liten damm eller ett taggigare snår.

Samtalsledarens roll blir att haka på, lyssna in och se vart ni hamnar i svaret.

Det beror på vilken typ av samtal ni har om du som samtalsledare mest följer efter och ser och lyssnar vad som händer, eller hjälper till att guida samtalet, eller ibland också styra samtalet. Jag kommer skriva med om just dessa tre stilar inom MI lite längre fram – att följa, guida och styra.

Ge betänketid

Öppna frågor behöver ofta något längre betänketid för att kunna svaras på. Ge personen tid att tänka efter. Om du dessutom möter en människa som inte är så van med detta, så kan det ta än längre tid och personen kan behöva träna sig på att få detta typer av frågor. Vad fint att det är just du som då får visa att det är okej att uppleva och kliva ut i en fin och grönskande park bakom “frågedörren” och inte bara korridorer!

Hinder för öppna frågor

Är vi själva stressade eller tycker att tystnad kan bli obekväm, kan vi istället försöka förtydliga, förklara eller rentav stänga frågan. Innan personen ens hunnit börja svara. För att vi inte fick svar (enligt oss) tillräckligt snabbt. Eller kanske tror vi att tystnad beror på att mottagaren inte förstått och vi vill börja förklara.

Exempelvis. Har du själv någon gång, frågat en person i din närhet någonting liknande:

Hur var din dag, fick du några läxor / var lunchen god / gick det bra att lämna in rapporten?

En jättebra öppen fråga, som sedan stängdes för att kontrollera någonting annat. Vad hade hänt om du stoppade där och endast frågade: “Hur var din dag?” Och nästa fråga (eller inbjudan snarare) – “berätta mer”.

Tips

Tycker du att det är svårt att ge tillräckligt med tid? Hitta en strategi. Kanske att räkna till fem, ta några andetag i tystnad eller att kolla på ditt eget kroppsspråk och luta dig tillbaka och inta ett mer ”väntande kroppsspråk”. Det ger signal både till dig själv och din kropp att slappna av och vänta in, och det visar den du pratar med att det är okej att tänka efter en stund.

Öppna frågor och MI

Det är inte unikt för en samtalsmetod att prata kring och arbeta för att öka frekvensen av öppna frågor. Så du känner nog igen det från annat du läst. Upprepning är kunskapens moder, sägs det. Samtidigt som det är helt okej att glömma och helt okej att också använda stängda frågor.

I MI:n sägs det att ett bra MI-samtal har tre öppna frågor på en stängd. Alltså förhållandet 3:1. Det kan vara värt att tänka på. Dels att stängda frågor är helt okej. Och dels att det bör vara övervikt på de öppna.