Skapa en bra start för samtalet

För att få en bra grund för ett samtal är det fint om båda, eller alla, parter får vara med och bestämma vad det ska pratas om. Oavsett om det är under just detta möte eller kanske kommande tio träffar. Därför är det smart att skapa en gemensam agenda med samtalet.

I Motiverande Samtal (MI) finns ett verktyg som heter meny agenda som hjälper till med just detta.  

Meny agenda

Visuella hjälpmedel är bra. Ta ett papper, whiteboard, digitalt jamboard eller liknande. Rita upp cirklar.

Hjälps år att fylla dessa cirklar med innehåll. Ni skapar en meny av alternativ.

När detta är gjort, prioritera vad ni vill eller behöver börja med eller få med under dagen. Kanske är det något tema som ska delas upp över flera gånger? Skapa därmed en agenda för samtalet eller samtalen.

Såhär kan det se ut:

Än så länge tom – plats att skapa!
Och såhär kan det bli!

Bilderna jag visar här är faktiska exempel av hur jag använde meny agenda under en mini-utbildning i MI. Träffen var på lite drygt en timme med kollegor i den organisation jag är deltidsanställd i. Jag arbetar som affärsrådgivare, så jag har ofta lyxen att träffa motiverade människor just där. Trots det vill alltid skapa bra förutsättningar för vårt framtida samarbete, samt att jag gärna vill ge de jag möter känsla av att det är de som bestämmer processen. För så är det ju faktiskt. Nog om det.

Ovan ser ni hur både jag och mina tio kollegor fyllde på vad vi önskade ta upp om Motiverande Samtal. Vi fetstilade det som många tryckte på, det var extra viktigt denna träff.

Sen då?

När detta är gjort, att ha skapat en meny – eller smörgåsbord av teman – prioritera vad ni vill eller behöver börja med eller få med under träffen. Kanske är det något tema som ska delas upp över flera gånger? Kommer allt hinnas med? Och om inte, är det okej att lämna någonting till nästa gång? Prata tid och förväntningar och skapa en agenda för samtalet eller samtalen. Skriv siffror eller gör en lista. Det som passar er bäst. Om du inte vet – fråga den eller de du vägleder.

Varför meny agenda?

Det stärker klientens autonomi, denne får vara med att bestämma. På så sätt för ni en tydlig bild av vilket arbete och vilka teman ni har framför er

Det är en bra grund för att se förväntningar. Kanske finns någonting med i agendan som faktiskt inte är din roll att hjälpa till med eller som du själv kan arbeta med. Vad transparent i detta, så att ni har samma bild av vad samtalen kan innehålla. (Läs även gärna mitt kommande inlägg om samtalsramar)

Ni arbetar i enlighet med den viktiga MI-andan och skapar förutsättningar för ett fortsatt bra samarbete (allians)

Någon med NPF, en som är nervös, har språksvårigheter eller av annat skäl har svårt att koncentrera sig, får visuell hjälp som kompletterar era talade ord. Ett stöttande hjälpmedel i samtalet.

Och en rad annat som detta är bra för. Kanske kommer du på fler skäl än dessa jag gett exempel på?