Hur använder jag motiverande samtal om en person redan är motiverad?

Alla är inte ambivalenta eller omotiverade. En del kanske har motivationen, vet vad de ska göra och du som coach, mentor, kurator eller vän vet inte riktigt hur motiverande samtal (MI) kommer in i bilden. Går det att använda MI när motivationen redan är på plats?

Jag anar att du vet vad jag kommer svara på det. Självklart! Absolut kan du applicera MI på även dessa samtal och möten. 

Det finns flera dela inom MI som jag tänker skulle kunna användas i vilka samtal som helst, det kan ju även vara så att du träffar någon som inte vill eller ska ha behandling. Eller att du möter en person som du inte har rätt att coacha, som inte vill föras framåt eller av andra skäl där din roll inte är att leda samtalet eller en förändringsprocess framåt.

Så, vilka delar går att applicera ändå och varför?

Motivation är en färskvara

Motivation är inte ett statiskt tillstånd utan kan både öka och minska. Snabbt eller långsamt. Så här är ett tydligt varför till att kunna fortsätta applicera MI i ett samtal, trots att personen kanske redan kommit igång eller har koll på läget. 

Att starta och sedan bibehålla en förändring kan vara svårt. Det kan däremot vara lättare att gå tillbaka till där du en gång var (att inte träna, ta ett återfall, sluta gå på behandling eller att skippa läxorna). Fortsätt att både bygga tilltro till förändringen, bibehållandet och personens egen tilltro till sig själv. 

Komma tillbaka från bakslag

Det är helt naturligt att falla ur en förändringsprocess. Ofta har vi svackor, bakslag eller återfall flera gånger. Det kan handla om många olika saker, som jag inte går in på nu.

Genom MI och att stärka personens tilltro till sig själv kan vi hjälpa att dipparna blir kortare eller inte lika djupa.

Känner du igen dig i att vilja börja träna eller att äta nyttigare? En förändring som du vill och som du har startat att göra. Och så en dag gick du inte till gymmet eller åt den där chokladkakan.

Tänker du att allt är kört och att du ger upp?

Eller tänker du att det var en svacka och att du nästa dag går till gymmet, eller kastar resten av chokladkakan?

Genom en starkare mental resiliens klarar vi svackor och bakslag bättre. Vi tänker att det är okej och sedan fortsätter vi med vårt önskade beteende eller förändring. Och kanske lärde vi oss dessutom någonting av bakslaget som vi tar med oss i utvecklingen.

Med redskap i MI:n kan vi hjälpa till att öka den mentala resistensen eller spänstigheten och däri stärka tron på sig själv och en förändring.

Så, hur?

Så, vi vet att det finns skäl att stärka en person som redan är motiverad, vi har vårat varför. Och säkerligen finns det flera skäl än ovan. 

Så, hur? Hur gör vi detta då?

Stärka den egna tilltron

Genomgående i MI:n finns att stärka den egna tilltron till sig själv. Själva tonaliteten eller känslan i MI:n, även om du inte har konkreta verktyg, är att just tro på den andra personen. Det är viktigt att du som samtalsledare, coach, mentor tror på människans du möter och dennes förmåga att förändras.

Har du tron och kan förmedla detta, så är mycket vunnet. För vi vet att människan kan förändras, vi gör det alla hela tiden. Ibland behöver vi stöttning och hjälp, men det går!

Allmänt vänlig approach

Ibland hjälper det inte hur mycket verktyg och samtalsknep du kan. I grunden behövs en människotro och en anda som sätter tonen för samtalet.

Inom MI:n pratar vi om MI-anda. Med den kommer vi långt i ett samtal. Vi stärker den andra personen genom att skapa en bra samarbetsallians, genom att acceptera den andra personen för just det den är och en välvilja, att vilja den andra personen väl i sin förändringsresa. Läs mer om MI-andan här.

Bekräftelse

Bekräftelse är första delen i akronymen BÖRS. BÖRS står för bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och summeringar. 

Jag har tidigare skrivit om bekräftelse här. Och det är värt att nämnas igen.

Bekräftelse visar dels att jag ser och hör, och syftet är att söka stärka personens egna tilltro till sig själv. Många av oss är snabba att döma oss själva eller tala nedsättande om oss själv inombords eller rakt ut. Gör vi detta finns risken att vi helt enkelt ger upp när vi tappar motivation eller återgår till gamla beteenden. Har vi istället lärt oss att prata gott om oss själva och tro på oss själva, är det större chans att vi återfår kontrollen och motivationen igen. 

Be om lov

Som vanligt är inom MI:n uppmanar jag att be om lov innan du frågar, kommenterar eller informerar. Att be om lov visar att du respekterar personen autonomi och undviker att den eller de du möter känner att du pådyvlar de ett ämne eller fråga de inte vill ha. Det kan ju finnas olika skäl till det, att en inte har tid eller att det är ett känsligt ämne exempelvis.

Några exempel på att be om lov kan se ut såhär:

Jag skulle vilja prata om hur det går för dig med din träning, är det okej för dig?

Är det okej om vi pratar om…. (hinder, strategier etc)?

I samtal med vänner eller mer informella sammanhang är det kanske inte lika vanligt med att be om lov. Det kan också kännas lite onaturligt. Testa att använda dina egna ord och formuleringar för att det ska falla mer naturligt i samtalet, om det är möjligt. Att be om lov är guld för att öppna upp ett samtal och bereda väg för motivation. Men självklart handlar det om tajming och fingertoppskänsla också, som alltid i samtal.

Öppna frågor och intresse

Som i alla samtal funkar öppna frågor fint för att ytterligare stärka förändringsviljan och att bibehålla den motivation som den person du träffat har ynnesten att ha i detta fall. 

Genom öppna frågor visar du också på en nyfikenhet och du kan hjälpa personen att formulera uttalanden som ytterligare stärker den egna motivationen.

Det du frågor om och fokuserar får du mer av, därför är det smart att fråga öppna frågor kring den inre motivationen, resurser, personliga egenskaper, vinster etc.  

Några förslag och exempel:

Berätta mer om hur det känns att du påbörjat denna förändring?

Vilka personliga styrkor använder du för att bibehålla förändringen?

Vilka positiva resultat har du hittills upplevt genom att du gjort förändringen?

Om du skulle tipsa någon annan om att göra denna förändring, vad skulle du då ge för tips?

Vill du läsa mer om öppna och stängda frågor har jag resonerat lite kring dessa här.

Ovanstående frågor är inriktade på att lyfta det positiva och att få chans att lyfta sig själv och att också få påminna sig själv om hur det kom sig att förändringen är påbörjad, alltså, vilka motivationskrafter som ligger bakom.

Även om vi vill hålla fokus på de positiva delarna, ska vi såklart inte glömma bort att det finns hinder eller klurigheter.

Våga prata om eventuella framtida hinder

Har ni en bra relation och tid och möjlighet att faktiskt också kunna prata om eventuella hinder och hur en ska överkomma dessa, så kan det med tajming och fingertoppskänsla också vara på sin plats att prata om dessa, och kanske på förhand komma på möjliga strategier. För att både hindra och minska uppkomsten, samt för en smidigare tillbakagång på rätt spår igen.

Några förslag på formuleringar kring ämnet:

Om någonting skulle gå fel och du tappar motivationen, hur kan du göra för att överkomma detta?

Vilka personliga styrkor kan du använda om du märker att du faller ur dina nya vanor?

Vilka resurser (personliga eller externa) kan du använda om du skulle behöva öka motivationen till denna förändring igen?

Beroende på person och förändring skulle det även kunna gå att prata om ett ”varningssystem” eller ”trigger alert”. Om personen vet att det är större risk för återfall eller att förändringen bryts vid en given situation, så kan det gå att samtala sig fram till en strategi som sätts in redan innan förändringen eller det önskvärda beteendet bryts.

Varför skriver jag om detta?

Titeln på detta blogginlägg är en fråga om jag får med jämna mellanrum i MI-utbildningar. ”Hur använder jag motiverande samtal om en person redan är motiverad?”

Jag skulle kunna skriva upp fler redskap ur MI:n, eftersom det går att använda allt inom samtalsmetoden även för att möta dessa individer som kanske redan är på rätt spår.

Jobbar du med grupper så kan du ju dessutom möta både högt motiverade och självgående personer och deras motsatser i en grupp. Applicerar du MI genomgående blir det enkelt att hålla samma approach rent generellt gentemot alla (även om du såklart får använda olika mycket och olika redskap och taktik för olika individer)