MI-anda

MI-andan är central i samtalsmetoden Motiverande samtal (MI). Låt säga att jag ger en rad verktyg och prylar att snickra ihop era bästa samtal med, dessa verktyg är texten i en sång. MI-andan är tonerna, eller musiken i det hela. Det som präglar hela samtalet.

Du behöver inte kunna samtalsmetoder eller olika sätt att snacka, MI-anda räcker så långt. Den består av fyra delar:

Samarbete
Acceptans
Medkänsla / Välvilja
Framkalla

Samarbetet, eller alliansen, är sättet på vilket ni arbetar ihop med klienten, medarbetaren eller deltagaren. Arbeta på ett bra samarbete och mycket av förändringsviljan kommer uppstå där.

Acceptera människan för den människa den är. Sätt inte etiketter eller döm (ut, bort, upp, ner). Acceptera också att förändring är svårt, annars hade vi ju enkelt förändrats så som vi ville varje dag.

Välvilja (eller compassion) är att vi vill den eller de andra parterna väl. Vi visar detta genom många saker, exempelvis genom reflektivt lyssnande, att bekräfta och att lägga ifrån oss mobilen.

Som samtalsledare vill vi också framkalla guldkornen i samtalet – förändringsprat eller prat som tyder på att det finns en (groende eller stark) motivation till förändring. Vi uppmärksammar och tar vara på dessa guldkorn.

Testa att använda MI-andan såhär

Lyft fram MI-andan och bekräfta genom att nästa gång du träffar någon för ett samtal eller möte säga:

“Jag förstår att det var ett stort steg för dig att komma hit idag” eller

“Tack för att du valde att komma hit idag och prata med mig”.