Informera i dialog

Behöver du informera andra om rutiner, regler eller kunskap? Motiverande samtal (MI) erbjuder ett enkelt och varmt sätt att göra detta på som kan summeras: utforska – erbjud – utforska (UEU). Testa att göra på följande sätt nästa gång:

Utforska först vad person/personerna vet om det du ska berätta om. Det verkar ju dumt att slå in öppna dörrar och informera om något som andra redan vet. Dessutom förhindrar du att skapar motstånd och du öppnar upp för ett bättre samarbete.

När du hört vad mottagaren berättat att denne vet, bekräfta vad du hört och erbjud sedan att fylla på med mer information (om detta behövs såklart!)

Avsluta sedan med att utforska vad personen tänker om det.

Hur ser informera i dialog ut?

“Jag skulle behöva informera lite om våra rutiner här på mottagningen. Vilka känner du till redan idag?”

(svar)

“Aha, vad bra att du känner till de – är det okej att jag fyller på med några fler?”

(ja)

(Berätta om några fler rutiner)

”Vad tänker du om dessa?”​

Varför informera i dialog?

På så sätt slipper ni en ganska trist informations-monolog och får istället en dialog. Ingen dragkamp, utan snarare att fråga och ge utrymme, trots att det är du som har information som du vill delge. Mer motiverande, bättre förutsättningar för ett bra samarbete och lite jämnare maktfördelning i samtalet.

Att informera i dialog är bra för dig som vill undersöka hur mycket information en person redan har. Kanske kommer någon till dig och har läst på väldigt väl innan ni ses. Du passar på att bygga allians genom att bekräfta det personen redan vet, och samtidigt får du en uppfattning om hur påläst personen är, vilken uppfattningsförmåga denne har osv.

Psst. Informera i dialog fungerar bra även i grupp

Vad händer om personen säger nej?

Det flesta personer kommer att svara ja på frågan du ställer, erbjudandet, om mer information. Dels för att du har skapat en god anda (läs mer om MI-anda här) och dels för att det faller oss ganska naturligt in att säga ja vid just denna fråga.

Många fler är också benägna att lyssna på vad vi har att säga om vi ber om lov. Oombedda råd och information fungerar sällan bra för motivationen. Läs gärna min inlägg Ge inte råd om du vill veta mer.

Om en person då säger nej, så ger detta oss väldigt intressant och nödvändig information. Vilken tur att vi frågade innan! Innan vi lade samtalstid och -energi på någonting som förmodligen ändå inte helt mottagits väl och kanske faktiskt skapat en sämre samarbetsallians än vi önskat.

Utforska nej:et. Vad är det som gör att personen säger nej? Är det tidsbrist (boka in en tid för att gå igenom informationen) eller är det motvilja (jag vill inte lyssna på nåt av det du säger)?

Vad vi får för respons på detta ger oss en indikation på hur vi ska gå vidare.

Om du vill testa att informera i dialog

Kanske vill du berätta för en kompis eller kollega om att du läst om ett samtalsredskap som kallas ”informera i dialog”. Hur skulle du då kunna informera, i dialog, om just detta till vännen?